NLP Practitioner

NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekilde kullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir düşünce sistemidir. Tüm sistemlerde olduğu gibi kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Bu düzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz.

Çünkü NLP, bilinçli kısmımız ile davranışlarımızı yönlendiren bilinçdışı kısmımız arasında  kullanabileceğimiz iletişim yeteneklerine sahip olmamızı sağlar.

Anlama yeteneğimiz ile bilincimizin içinde olan tüm algılar, beynimize sinir uçları ile ulaşır. Dil ise, düşüncelerimizi denetlemede ve diğer insanlarla iletişimimizde önemli bir rol oynamaktadır. Beynimiz, bunun sonucunda kişisel davranışlarımızı bir bilgisayar gibi programlayarak hayata geçirir.

NLP ile neyi başaracaksınız?

Kişisel performansınızı istediğiniz anda istediğiniz seviyeye ulaştırabileceksiniz. İletişimle ilgileniyorsanız vücut dilinizi, sesinizin tonunu, maksimum düzeyde kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim ustası olacaksınız.

Kısacası; iş yaşamınızı en nitelikli hale getirmiş olacaksınız.

Birçok insan mesleki yaşamlarından hoşnut değillerdir. Kendilerine, kariyerleri hakkında sorular sorulduğunda hiçbirisine net cevaplar verememektedirler.

NLP bir davranış şeklidir, bir yöntem, bir teknolojidir.
Bireysel anlamda zenginleşmeyi, kişiler arasında ilişkilerde ve iş hayatında gerçek iletişimi kurabilmeyi sağlar.

İstenildiği anda davranış değişikliği yapabilmeyi, problemleri meydana getiren sebepleri fark ederek kalıcı çözümler üretmeyi sağlar.

NLP Practitioner eğitimi içerisinde, standart NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı bir şekilde verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük hayat içindeki sorumlu ve üretken bir şekilde kullanımını sağlamak olduğu gibi, gerek özel gerekse iş hayatında insanlar arasındaki iletişim süreçlerinin etkinlik düzeyini geliştirebilmektir.

Resmi eğitim günlerinin dışında katılımcılar arasında oluşturulan çalışma grupları içerisinde(Peer-group), katılımcıların kendi aralarında buluşup, öğrenilen teknikleri tekrar ederek pekiştirmeleri ve öznel yaşama entegre etmeleri amaçlanmaktadır. Peergroup çalışmalarına süpervizyon desteği sağlanarak katılımcıların bireysel - özel gelişimleri ve NLP içeriklerini özel hayatlarına entegre edebilmeleri sağlanmaktadır. NLP Practitioner eğitimi hiçbir zaman terapi  yerine geçmez.

İzmir NLP Practitioner Eğitimi içeriği:

NLP nedir?
Zihin, Dil ve Davranış bağlantısı
NLP Temel Çalışma prensipleri ve felsefesi
NLP Kullanımı İçin Etik ve Profesyonel temel Hatlar
NLP Ön varsayımları
Koşullanma ve Öğrenilmiş Çaresizlik
Bilinçdışı Zihnin Çalışma prensipleri
Bilinç ve Bilinçdışı Zihin Arasındaki Farklar
Bilinç ve Bilinçdışı Zihnin Öğrenme İlkeleri
Öğrenme düzeyleri
NLP Değişim dönemi
Hedefler Açısından iyi Biçimlenmiş Koşullar Oluşturmak
Mantıklı, kesin, ulaşabilir, ayrıntılı hedefler oluşturabilmek
İletişim ve Dil elemanları
Algılama, İç Temsil ve Geri Bildirim dönemi
Uyum
Temel ve İleri düzeyde Uyumun Unsurları
Fizyoloji
Duyusal Keskinlik ve Kalibrasyon
Temsil Sistemleri
Görsel, İşitsel, Kinestetik ve Dijital
Göz Erişim İpuçları
Meta Model
Silme, Bozma ve Genelleme
NLP ve Hipnoz İlişkisi
Duyguları Yönetmek
Duygusal Değişim dönemi
Olumlu Duyguları oluşturmak ve Artırmak
Mükemmellik Çemberi
Olumsuz Duyguları Azaltmak ve Yok Etmek
İlgili ve İlgisiz Konuma Geçmek
Çapa Atma
Yığma Çapalar, Çöken Çapalar ve Zincirlenen Çapalar
Yeniden Çerçeveleme
Yeniden Çerçeveleme
Swish Tekniği
Zaman Çizgisi
Zamanını daha verimli ve etkin kullanabilmek ve kısa bir sürede daha verimli sonuçlar elde edebilmek,
Motivasyon
Uzaklaşmacı Motivasyon
Yaklaşmacı Motivasyon
Motivasyon Teorileri
Kişisel Vizyon yöntemleri
İnanç Değiştirme Süreci
Sınırlayıcı İnançları Değiştirme yöntemleri
Etkili Hedefler Belirlemek
Hedef Belirleme yöntemleri