NLP Master Practitioner

Nlp Master Practitioner Sertifika Programın Kapsamı

NLP Master Practitioner Programı; bütün pratisyen becerilerini ustalık ve zerafetle bütünleştirme seviyesidir. Bu dokuz günlük NLP Master Practitioner Programı; sizi NLP konusunda en ileri seviyede içselleştirir, öğrendiğiniz her şeyi uygular ve adapte eder duruma getirir. Artık yaptığınız her modelleme sonuç odaklıdır ve başarı getirir. Kısacası; çıraklıktan kalfalığa geçmiş olursunuz.

Nlp Master Practitioner Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

•    Program içi uzmanlık alanını geliştirme aşamasında, gerekse kişilerin NLP tekniklerini kendi özel ya da iş yaşamlarına uyarlama sürecine öğrenilenlerin kişin yaşamına entegrasyonu ile,

•    Eğitim sonrasında kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilmesi,

•    Yetersiz görülen alanlardaki boşlukların doldurulmasıyla,

•    Şu anki mevcut durumu daha etkin bir seviyeye getirerek,

•    NLP uygulamalarının farklı uygulamalarını öğrenerek,

•    uygulamalar yaparken ne kadar farklı seviyede olduğunuzu görerek,

•    İstenmeyen davranışlardan kurtularak,

•    Başkalarını yönlendirme becerisi daha üst düzeye taşıyarak,

•    Kişilere ideal performanslarını taşımayı öğrenerek,

•    NLP Master Practitioner Sertifikasını almaya hak kazanmak için katılımcılar, eğitimlerinin sonunda, daha önce eğitmenleri ile birlikte kararlaştırdıkları özgün bir konuda, bir  NLP Master Practitioner bitirme sunum çalışması hazırlayarak öğreneceksiniz.

Nlp Master Practitioner Sertifika Programı Neler Kazandırır

•    Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz.
•    Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız.
•    Çoklu takip yeteneği ile beraber zihin, duygu ve fiziksel sistem seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.
•    Kendinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız.
•    Bireysel müdahale yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz.


Nlp Master Practitioner Sertifika Programının Amacı


NLP master practitioner sertifika programının temel amacı, şimdiye kadar öğrenilmiş olan temel NLP bilgi ve tekniklerinin, eğitime katılanlar tarafından özümsenerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikler ile kişilerin NLP teknolojini geliştirmektir.

Nlp Master Practitioner Sertifika Programının Türü


Bir tür NLP sertifika programıdır.

Nlp Master Practitioner Sertifika Programının Süresi

Program süresi 70 saattir.

Nlp Master Practitioner Sertifika Programına Kimler Katılabilir

NLP Practitioner Sertifikası almış, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı kullanabilme yeteneği sergileyen, uzmanlarımız tarafından değerlendirme sonucunda yeterli bulunan her pratisyen, bu eğitime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek yapılır.

Nlp Master Practitioner Sertifika Programının Süreci

1.    Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.    Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır.

3.    Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.    Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.

5.    Aşama: bitirme sunum aşaması: bu aşamada master practitioner adayı tarafından, trainerla birlikte önceden belirledikleri bir konu hakkında araştırma ve sunum çalışması yapılır.

6.    Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.

7.    Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır.

8.    Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır.

9.    Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. NLP master mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.